தளபதி ஜார்ஜியாவில் இருந்து கிளம்பும் கடைசி நேரத்தில் ரசிகைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்!

தளபதி ஜார்ஜியாவில் இருந்து கிளம்பும் கடைசி நேரத்தில் ரசிகைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்!

தளபதி ஜார்ஜியாவில் இருந்து கிளம்பும் கடைசி நேரத்தில் ரசிகைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது. இந்த பதிவில் தளபதி

26 Apr